ไก่ชน

มารู้จักสายพันธ์ ไก่ชน กันดีกว่า

สายพันธุ์ ไก่ชน แบ่งตามสีขน

ในตำรานั้นได้กล่าวไว้ว่า สายพันธุ์ไก่ที่เก่าแก่ของไทยนั้นมีอยู่ 2 สายพันธุ์ นั่นก็คือ ไก่เหลืองหางขาว และก็ไก่ประดู่หางดำ ต่อมาเมื่อนิยมเลี้ยง ไก่ชน มากขึ้นจึงแสวงหาสายพันธุ์อื่น และถูกกล่าวขาลหรือบันทึกไว้มากขึ้นตามมา ซึ่งพอรวบรวมได้ ดังนี้

  1. ไก่เหลืองหางขาว

ไก่เหลืองหางขาว ถือเป็นพันธุ์ ไก่ชน ที่เริ่มกล่าวขาล และถูกบันทึกไว้ครั้งแรก และถือเป็นสายพันธุ์ต้นตระกูลของพันธุ์ ไก่ชน ใหม่ๆหลายสายพันธุ์

ไก่เหลืองหางขาว นั้นเป็น ไก่ชน ที่กล่าวขาลมาเป็นเวลายาวนาน ได้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวัยพระเยาว์ทรงเลี้ยงดู ซึ่งนำมาจากพิษณุโลก แล้วนำมาชนชนะ ของ มังสามเกียด หรือ มังชัยสิงห์

ซึ่งขณะนั้นเป็นมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี หลังจากนั้น ไก่ชน ไทยสายพันธุ์เหลืองหางขาวก็ถูกกล่าวขาลจากชาวพม่า และชาวไทยมาตั้งแต่นั้น

ไก่เหลืองหางขาว นั้นจะความโดดเด่น และ มีลักษณะเด่นพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์หลักๆ ก็คือ ไก่ชน ตัวผู้จะมีขนสร้อยต่าง ๆ เป็นสีเหลือง หางแนบชิด สลวย โคนปีกหาง และกลางหางมีสีขาวปลอด ส่วนปลายหางมีสีดำ โดยมีขนขาวแซมเล็กน้อยอยู่ 3 จุด คือ

– ขนหัว บริเวณท้ายทอย

– ปีกทั้งสองข้าง

– บริเวณข้อขาทั้งสองข้าง

ส่วนพื้นตัวมีสีดำตลอดทั้งตัว ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือยจะมีสีขาวอมเหลือง คล้ายกับสีงาช้าง จะงอยปากด้านบนมีร่องน้ำ ดวงตามีสีเหลืองอ่อน และใส ส่วนนัยน์ตาขาวสามารถมองเห็นเส้นเลือดแทรกอยู่ได้ชัดเจน เรียกว่า “ตาปลาหมอ” ส่วนไก่ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่หางจะมีสีดำตลอด และปลายขนพื้นลำตัวมักมีสีขาวเล็กน้อย ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บจะมีสีคล้าย ไก่ชน ตัวผู้

 

สายพันธุ์ไก่ที่เก่าแก่ของไทยนั้นมีอยู่ 2 สายพันธุ์ นั่นก็คือ ไก่เหลืองหางขาว และก็ไก่ประดู่หางดำ

สายพันธุ์ไก่ที่เก่าแก่ของไทยนั้นมีอยู่ 2 สายพันธุ์ นั่นก็คือ ไก่เหลืองหางขาว และก็ไก่ประดู่หางดำ

 

  1. ไก่ประดู่หางดำ

ไก่ประดู่หางดำ เป็นไก่พันธุ์แท้ที่มีประวัติการชนไก่ดีไม่แพ้ ไก่ชน เหลืองหางขาว และเป็น ไก่ชน ที่เซียนไก่ต่างยอมรับว่าเหนือกว่าพันธุ์อื่นรองมาจาก ไก่ชน เหลืองหางขาว

เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดแถวบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และบ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในภาคกลางแถวเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี

มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชน ตัวผู้มีพื้นสีลำตัวดำสนิท หนังบริเวณใบหน้ามีสีแดง สีของขนสร้อยต่าง ๆ เป็นสีประดู่ คือ ดำอมแดง คล้ายกับสีเมล็ดมะขาม

และหากเป็นสีประดูอ่อน คือ มีสีแดงมากกว่าดำจะเรียกว่า ประดู่แดง และหากมีสีเข้มหรือประดู่เข้มจะเรียกว่า “ประดู่มะขามไหม้” ส่วนหางมีขนหางแนบชิดกัน หางยาวโค้งเป็นรูปพัด ขนหางมีสีดำสนิท ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือย จะมีสีน้ำตาล ส่วนตัวเมียพื้นสีลำตัวสีดำอมน้ำตาล ส่วนอื่นคล้ายกับ ไก่ชน ตัวผู้

https://youtu.be/PXfm3VlERtU

 

  1. ไก่เขียวแมลงภู่หางดำ

ไก่เขียวแมลงภู่หางดำ หรือบางพื้นที่เรียก “เขียวไก่ดำ” จัดเป็น ไก่ชน พันธุ์แท้ มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชน ตัวผู้มีขนสร้อยต่าง ๆ สีเขียว ส่วนขนหูมีสีเขียวอมดำ คล้ายเปลือกหอยแมลงภู่ ส่วนสีพื้นของลำตัวจะมีสีดำ และเหลือบมัน พู่หางแนบชิดกัน และเรียวยาว สีดำ ส่วนสีปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือยมีสีน้ำตาลอมดำ ส่วนนัยน์ตามีสีดำอมเขียว หงอนมีลักษณะบาง สูงเด่นบริเวณกลางหงอน ส่วนตัวเมียมีสีพื้นเหมือนกับตัวผู้ สีปลายขนมีสีอมเขียว

 

  1. ไก่ลายข้าวตอก

ไก่ลายข้าวตอก หรือคนภาคกลางเรียก “ไก่เบี้ย” หรือคนภาคเหนือเรียก “ไก่ข่อย” ถือเป็น ไก่ชน ที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ แต่ปัจจุบันเลี้ยงกันมากในแถบภาคกลาง บริเวณจังหวัดอยุธยา และสุพรรณบุรี ไก่ชน สายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่มีลำหักลำโค่นดี แต่มีข้อเสียอย่างเดียว คือ เป็นไก่ที่ไม่เหนียวไม่ทน ออกน้ำได้ง่าย มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชน ตัวผู้จะมีสีของขนสร้อยต่าง ๆ เป็นลาย คล้ายลายของนกกระทา หรือ ลายขาวประดำ หรือประด้วยน้ำตาล และเขียว ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือย จะมีสีขาวอมน้ำตาล ส่วนสีพื้นของลำตัวจะเป็นสีลายข้าวตอก ส่วนตัวเมียจะมีสีพื้นลำตัวเหมือนตัวผู้ และมีขนสร้อยต่าง ๆ เป็นสีเหลืองอมน้ำตาล

 

  1. ไก่สีดอกหมากหางขาว

ไก่สีดอกหมากหางขาว เป็น ไก่ชน พันธุ์แท้ที่ปัจจุบันพบได้น้อยมาก มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับ ไก่ชน เหลืองหางขาว และบางท่านเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากไก่เหลืองหางขาว

มีถิ่นฐานและถิ่นกำเนิดที่ ภาคกลาง มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชน ตัวผู้จะมีสีพื้นเป็นสีดำ ขนสร้อยของส่วนคอ สร้อยปีก และและสร้อยอื่น ๆ เป็นสีขาวอมเหลือง คล้ายกับสีของดอกหมาก พู่หางชิดกัน และยาวตรง โคนหางมีสีขาวอมตะกั่ว ปลายหางมีสีดำ ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บ รวมถึงสีเดือยมีสีขาวอมเหลือง ส่วนตัวเมียมีลักษณะคล้ายกับตัวผู้เช่นกัน

 

  1. ไก่เขียวเลาหางขาว

ไก่เขียวเลาหางขาว หรือแต่ก่อนเรียก ไก่เลา (เพราะขนมีสีเหมือนดอกเลา) เป็น ไก่ชน พันธุ์แท้ดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิดในแถวจังหวัดเพชรบุรี

ไก่ชน พันธุ์นี้ มีลักษณะต่าง ๆ ทั่วไปคล้ายประดู่เลา ไก่ชน ตัวผู้มีขนสร้อย สีเขียวแกมขาว คือ โคนขนมีสีขาว ปลายขนมีสีเขียว หางโค้งเป็นรูปพัดสีดำ ปลายหางมีสีขาว หรือสีดำอมเขียว ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บ รวมถึงเดือยมีสีขาวอมน้ำตาล

 

  1. ไก่ทองแดง

ไก่ทองแดง เป็น ไก่ชน พันธุ์แท้พันธุ์หนึ่ง ที่ไม่รู้แหล่งกำเนิดแน่ชัด มักพบเล่นมากในแถวภาคกลาง และตะวันตก แถบจังหวัดอยุธยา สระบุรี และราชบุรี จัดเป็น ไก่ชน ที่มีแข้งหนัก มีลำหักลำโค่นดี ตีแม่น และหนักหน่วง

ลำตัวมีลักษณะเด่น คือ ตัวผู้ที่เป็น ไก่ชน จะมีนัยน์ตาสีแดง ขนของสร้อยคอ ขนปีก และขนหลังจะมีสีทองแดงเด่นชัดส่วนปาก แข้ง และเล็บจะมีสีน้ำตาลอมทองแดง ส่วนตัวเมียจะมีสีคล้ายกับตัวผู้ แต่สีจะจางกว่า คล้ายสีกาบอ้อย ทั้งนี้ ปัจจุบัน ไก่ชน พันธุ์นี้ค่อนข้างหายากมาก ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ผสมร่วมกับพันธุ์ อื่น อาทิ ขนมีสีทองแดง แต่แข้งมีสีเขียวดำ

 

  1. ไก่แดงนกกรด

ไก่แดงนกกรด จัดเป็น ไก่ชน เชิงดี มีลูกหักลูกโค่น แต่ไม่ค่อยเหนียวหรืออดทนนัก จึงไม่ค่อยนิยม ไก่ชน ตัวผู้มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับ ไก่ชน เหลืองหางขาว

แต่ต่างกันที่ไก่แดงนกกรดจะมีขนสร้อยคอ ขนสร้อยปีก และขนหน้าอกเป็นลายแดงคล้ายกับขนนกกะปูด ส่วนพื้นสีลำตัวจะมีสีดำ โดยมีสีขนของปีกท่อนล่างจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลคล้ายกับสีปีกแมลงสาบ ส่วนหางมีรูปพัดหรือหางกะลวดสีดำ ส่วนตามีสีแดง ส่วนสีปาก สีแข้ง สีเล็บ และเดือยมีสีน้ำตาล

 

  1. ไก่เหลืองโนรี

ไก่ชน ตัวผู้ของเหลืองโนรี มีลักษณะเด่น คือ ขนสร้อยคอ ขนปีก และขนสร้อยหลัง มีสีเหลืองสด ส่วนขนสร้อยบริเวณอื่น ๆ ก็จะมีสีเหลืองสดเช่นกัน ส่วนสีพื้นของขนส่วนอื่นจะมีสีดำ หางพัดสีดำ คล้ายกับหางนกกะปูด ตามีสีเหลืองอมแดง ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บมีสีขาวอมเหลือง และขอบเกล็ดแข้งมีสีแดงคล้ำ ส่วนตัวเมียมีสีพื้นสีดำ

 

  1. ไก่เทา

ไก่เทา ถือเป็น ไก่ชน ที่มีเชิงดี มีลำหักลำโค่น แต่เป็นไก่ที่ไม่ค่อยเหนียว ไม่ค่อยอดทนนัก แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

– ไก่เทาหม้อ หรือเรียกเทาดำ เทาขี้ควาย มีลักษณะเด่นที่สีขนของสร้อยต่าง ๆ มีสีประดูดำ หางสีดำอมเทา ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีเทาตะกั่ว

– ไก่เทาขาว หรือเรียกเทาขี้เถ้า เป็น ไก่ชน ที่มีมีลักษณะเด่นที่สีพื้นมีสีเทา ส่วนสีสร้อยขนต่าง ๆ มีสีเทาอ่อน ส่วนขนหางมีสีมีสีเทาเช่นกัน ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีขาว

– ไก่เทาเหลือง หรือเรียก เคราฤาษี มีลักษณะเด่น คือ สีขนของสร้อยต่าง ๆ มีสีเหลือง ตัวสีพื้นลำตัวมีสีเทา ส่วนหางมีสีขาว ส่วนสีปาก สีแข้งสีเล็บ และสีเดือยมีสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย